Горещи новини

Парите, събрани за здраве от цялото население, г-н министър, не са ваши!

Парите събрани за здраве от цялото население г-н министър не са ваши!

Открито писмо до Министъра на финансите Асен Василев и Членовете на Надзорния съвет на НЗОК

Бургас, 2 юни 2022 г.

Г-н министър Василев,

Дами и господа членове на НС на НЗОК,

Вместо увод: петицията и проектът за това писмо събраха за последните няколко дни  подкрепата и подписите на 385 пациенти, стотици лекари и медицински персонал от водещата болница ‚Сърце и Мозък‘ Бургас – и сега прерастват в национална подписка-протест срещу командното администриране в здравеопазването!

Административният произвол и диктат, които упражнявате върху решенията на Надзорния съвет (НС) на НЗОК чрез вашата представителка Естел Василева, са недопустими, противозаконни и накърняват съществено правата на българските задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ). Определянето на индивидуални бюджети на болниците и даже на районните каси (РЗОК) независимо от вътрешно-противоречивите разпоредби на чл. 15 ал.1 т. 5 (а и б) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които са злонамерено или своеволно прилагани от МФ, със или без превратни тълкувания от представителката Василева, разрушава основите на здравноосигурителната система в България, основана на конкуренция по качество между изпълнителите на медицинска помощ и свободния избор на ЗЗОЛ. Към вас идва лавина от възмущение и оплаквания от пациенти, лекари и добре работещи болници!

От публикувания стенографски протокол на НС на НЗОК от заседанието на 19 май 2022 г. става още по-ясен противоправният и некомпетентен начин, по който са утвърдени месечните и индикативните стойности по районните каси за новите медицински дейности в болничната помощ за периода юни – декември 2022 г. Взетите решения и ‚спуснатите‘ индивидуални бюджети по болници са в сериозно нарушение на ЗЗО и погазват основни ценности и права на гражданите в България и ЕС.

Злоупотребата с неплащането на извършено лечение и орязване на индивидуалните бюджети на болниците започна през 2010 г. при вашия ноторно известен предшественик Дянков, с което създадените изкуствено икономии в бюджета на НЗОК, тогава в размер на 1,4 милиарда лева, бяха „обсебени“ от ЗЗОЛ и прехвърлени в неговия дефектирал републикански бюджет. Сега отново създавате изкуствено големи икономии и:

1) нито разплащате договорената и извършена дейност и лечение през първите 4 месеца на годината;

2) нито предвиждате изплащането в орязаните индивидуални бюджети на договорената дейност до края на годината;

3) нито позволявате въвеждането на лицензираната и уникална за Бургас роботизирана хирургия, която не получава даже и орязан бюджет.

Парите, събрани за здраве от цялото население, г-н министър, не са ваши, не са на МФ, не са и на Естел Василева или даже не са и на НС на НЗОК – те са на всички ЗЗОЛ, които, както и когато реализират своето право на свободен избор на болница (и/или друг изпълнител на медицински услуги), в която да се лекуват, разпределят средствата от националния бюджет на НЗОК. Принципът и европейската демократична практика, че „парите следват пациента“, са в пълна сила в България и вие не можете с никакви противоправни действия да ограничите свободната воля на гражданите да изберат своя лечител.

Предвид този основополагащ принцип за всички модерни здравноосигурителни системи, в които конкуренцията между болниците по качество и иновативни възможности е само гарант за удовлетворението на пациентите (Нидерландия, Германия, Швейцария), контролът върху дейността и разходването на националния бюджет на НЗОК може, както и досега, да се извършва всекидневно, ежеседмично и ежемесечно и не е необходимо определянето на индивидуални бюджети на здравните заведения. Задължителни бюджети дори на РЗОК не са необходими, защото с тях недопустимо се ограничава мобилността на населението. МФ и НС на НЗОК са си присвоили някаква пророческа функция. Порочната практика на спускане на районни и индивидуални бюджети дори не отчита пълноценно предложенията на РЗОК. Защо, г-н министър, противоправно търсите и ограничавате пациентите от района на РЗОК Хасково, например, да се лекуват в Бургас, например. Впрочем, вие и на бургазлии не позволявате да изберат да се лекуват при най-модерната (с 4 ръце, американска) робот-асистирана щадяща хирургия, защото не предвидихте никакъв бюджет за тази призната за много иновативна и лицензирана от МЗ дейност.

Средно-месечните финансови средства за лицензирани и договорени медицински дейности на редица лечебни заведения са недопустимо и противозаконно ограничени с неправилното и противоправно решение от 19 май 2022 г. МФ доминира НС на НЗОК и налага умишлено прехвърляне на финансовата тежест върху добре работещите, модерни и високотехнологични болници, които естествено са предпочитани от множество пациенти. По този начин на големи групи ЗЗОЛ (в цяла Югоизточна България, например) не само се отказват и потъпкват индивидуалните права на информиран избор и получаване на високо специализирано лечение, но преднамерено се погазва техния законоустановен здравноосигурителен статус. Принципът на солидарност за българските/европейските граждани е също грубо нарушен от административния произвол на чиновничеството.

Не е ясно, г-н министър, какво искате от пациентите и избраната от тях болница или другите модерни изпълнители на медицинска помощ и защо водите тази незаконна административна война срещу правата на гражданите. Вашите усилия са само-разобличителни и обречени на грандиозен провал.

Вашите решения и решенията на НС на НЗОК от 19 май драматично ограничават конкуренцията като изкуствено приоритизират столицата и недобре работещите болници и директно спират развитието на модерната медицина в страната. Така вашата тесногръда и недалновидна политика ускорява отрицателната демографска тенденция (статистиката говори)при нашето застаряващо и болно население, а катастрофата приближава. Наистина е крайно време едно българско правителство да възприеме високо експертна и прагматична политика на икономически растеж в медицината и здравеопазването и да стимулира свободната конкуренция – носител на прогреса. Парадоксално е, че вашето правителството обособи специално министерство на иновациите и растежа, ангажира огромен административен ресурс, но реална подкрепа за иновации и растеж българските инвеститори не получават.

Във високотехнологичните болници ‚Сърце и Мозък‘ и специализираните болници на Българския Кардиологичен Институт са лекувани над 2.5 милиона пациенти през последните 15 години. Ние сме реализираната мечта на българите за реформирано здравеопазване на европейско ниво със световно качество. От редица години сме в тясно научноизследователско, учебно и лечебно сътрудничество с водещи световни центрове като Cleveland Clinic, OH;TexasHeart Institute, TX; MD AndersonCancerCenter, TX;MayoClinic, MN и в Европа с UniversitatsspitalZurich, LeVal-de-Grace, Paris; Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen; OspedaleNiguarda, Milano; St. Anna, Brno;UniversitatsklinikBalgrist, Zurichи много други. Никой не може, г-н министър, моля запомнете, да спре нашето модерно развитие и денонощна компетентна работа за усъвършенстване и напреднала квалификация на нашите лекари, медицински персонал и мениджъри в служба на живота, поддържане на здравето и издигане благосъстоянието на хората в България и Европа. Злонамерената употреба на обществен ресурс и очевидно дивия административен произвол са посрещнати с решителност и лавинообразен протест от пациентите, лекарите и медицинската общност за защита на нашите права и модерно развитие.

Нормативно НЗОК следва да заплаща реално извършената дейност. Противно на икономическата логика и солидарната система на здравеопазването, вие подменяте функцията ѝ като ограничавате, изкривявате и изкуствено предопределяте търсенето и предлагането на здравни услуги и даже медицинската помощ по спешност, която също отказвате противоправно да платите. При положение, че националната касае генерирала икономия на бюджет (разполага със свободни средства), е логично да се осигури достъп на хората от цяла Югоизточна България до модерната роботизирана хирургия и другите нови високотехнологични медицински дейности. Създаването на изкуствен финансов дефицит и подобно управление на публичните финанси е некомпетентно и неправилно.

Липсата на експертна аргументация на взетите от НС на НЗОК решения на 19 май 2022г. и нежеланието за открита и конструктивна дискусия логично ще провокират гражданите на Бургас и региона да потърсят справедливост за своите погазени права пред европейските институции. Оценката на ЕС за въздействието на подобно решение, за пореден път, сериозно ще засегне доброто име на България, защото качеството в здравеопазването е най-важното за живота и здравето на населението, а оттук – и за икономическия просперитет на нашата родина.

Д-р Петя Диновска

Изпълнителен директор

Какво мислите?

Be the first to comment on "Парите, събрани за здраве от цялото население, г-н министър, не са ваши!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*