Горещи новини

Пак ни изиграха! ГЕРБ промени закона за извънредното положение крадешком

Пак ни изиграха! ГЕРБ промени закона за извънредното положение крадешком

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, който беше в действие в началните два месеца на здравната криза, бе променен от управляващите в последния момент, почти без никой да разбере, видя „На Кафе

Промените бяха направени по предложение на ГЕРБ във финалните текстове на преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за патентите.

Вероятно управляващите са таяли надеждата, че никой няма да обърне внимание какво се гласува в такъв дълъг проект, с който мнозинството от депутатите, както и обществеността, са напълно незапознати.

Промяната засяга конкретна разпоредба от извънредния закон, описваща особените правомощия на органите, които управляват средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, по време на извънредното положение. В текста на разпоредбата е записано:

че тези органи могат да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза;
отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения;
да съкращават срокове при процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ и др.

Сега управляващите наложиха срокът на тези правомощия да бъде продължен и по време на извънредна епидемична обстановка, в каквато се намираме в момента, и 9 месеца след нейната отмяна.

Крадешком прокарваната промяна беше уловена от БСП. Соцдепутатът Иван Иванов настоя гласуването ѝ да се отложи за следващия ден, за да може вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за еврофондовете, да обясни в парламента за какво става въпрос.

„Някой да дойде да обясни – министър ли ще бъде, вицепремиер ли – иначе ще го считаме за кражба и прикриване на злоупотреби … Ще се лепне петно върху този парламент като машина на времето и като машина за прикриване злоупотреби“, изтъкна Иванов. Предложението му обаче беше мълчаливо отхвърлено от мнозинството.

Управляващите продължиха с неясните и за тях гласувания. Текстовете, засягащи спорната промяна, бяха подложени на изключително объркваща преномерация, която остави в недоумение всички, които следяха законопроекта, включително и водещият пленарното заседание Валери Симеонов. „Който е разбрал за какво става въпрос, да гласува“, отказа се накрая и Симеонов да разбере какво се случва със законодателството. Така и поправката в извънредния закон беше приета.

Източник: СЕГА

Какво мислите?

Be the first to comment on "Пак ни изиграха! ГЕРБ промени закона за извънредното положение крадешком"

Твоят коментар